آموزش دف

ساز دف مخصوص منطقه کردستان ایران است و مهد آن منطقه مهاباد ، سقز ، سنندج تا کرمانشاه مرسوم بود

البته ساز تخصصی بومی و منطقه ساز تنبور است وساز دف بعدها به این منطقه اضافه شده است. در گذشته ساز دف را همراه با ساز تنبور نمی زدند. در منطقه کردستان ایران مثل سنندج در حال حاضر هم این اتفاق است ساز دف در گذشته به صورت کاملا اصلی و خانقاهی نواخته می‌شد و به صورت فوق العاده ساده ضربات زده می شد و تکنیکات. تکنیک هات پیچیده ای نبود و همچنین ریتم ها نیز ساده بودند صرفاً مقامها زده می‌شد. مقام هم فقط یک میزان یا نهایت میزان بود.

ولی بعد از دهه ۵۰(سال ۵۴) توسط مرحوم استاد محمدرضا لطفی و بیژن کامکار ساز دف به موسیقی دستگاهی معروف شد در یک تصنیف به اسم چهره به چهره در باغ فردوس تهران هیچ اجرایی برگزار کردند در آن جا ساز دف را همراه با تصنیف چهره به چهره نواختند. بعد از اینکه ساده به شهر تهران وارد شد دستخوش تغییرات شد(نواختن این ساز) ضرباتی را به آن اضافه کردند تا صدای ساز مزاحم سازهای دستگاه این باشد. مثلاً اگر می خواستند با ۲ سه تار بنوازند اگر به صورت خانقاهی می خواستند دست بنوازند صدای سه تار ها به گوش رسیده نمی شد در آن زمان نیز تجهیزات صوتی پیشرفته ای وجود نداشت بور بودن صدای ساز را به صورت نواختن و تکنیک‌های جدید بیاورند.

آموزش دف برای مبتدیان ( آموزش دف مبتدی ، آموزش مقدمات دف ، آموزش ابتدایی دف )

آموزش دف برای حرفه ای ها ( آموزش دف حرفه ای ، آموزش حرفه ای دف ، آموزش پیشرفته دف )

آموزش ضرب دف ( آموزش ریتم دف ، آموزش ریتم کردی دف ، آموزش ریتم شاد دف ، آموزش ریتم های دف )