بداهه نوازی در آواز ابوعطا | تار و تنبک

بداهه نوازی در آواز ابوعطا | تار و تنبک

بداهه نوازی در آواز ابوعطا ، تار استاد جناب آقای وحید طالبی ، تنبک جناب آقای استاد بابک خواجه نوری ، صدابرداران اترین آدالان و مهران سلطانیه، ضبط استودیو سام (سفیر آوای ماندگار)